Vuxen-HLR med Hjärtstartare

 

I den här utbildningen lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande/återupplivande åtgärder samt bra handlingsberedskap då någon drabbats av medvetslöshet, Plötsligt Hjärtstopp och/eller Luftvägsstopp!

Utbildningen följer Svenska HLR Rådets standardprogram, enligt gällande riktlinjer f o m nov 2011 samt uppfyller moment i Arbetsmiljöverkets krav i AFS 1999:7 Första Hjälpen.

 

Utbildningen kan delvis utformas och anpassas efter kundens verksamhet och önskemål!

 

 

Målsättning                                   

 • kunna konstatera livstecken -medvetande, andas

 • larma 112/kalla på hjälp, möta upp larmad Ambulans

 • placera en person i Stabilt Sidoläge

 • starta HLR (Hjärt Lung Räddning) med god kvalité

 • hämta, starta och använda en Hjärtstartare samt förstå dess instruktioner

 • bemöta en person med lättare luftvägshinder

 • bemöta en person med akut luftvägsstopp

 • arbeta enskilt och i team

 • återställa, komplettera

 • kamratstöd

   

  Förkunskaper              

  Nej, men fördel om deltagarna har gått en HLR kurs inom 36 månader då detta

  påverkar kurslängden!

   

  Kurstid

  2-3 timmar, beroende på deltagarnas förkunskaper (kan även kombineras med en LABC Kurs)