Heta arbeten i samarbete med Presto Brandsäkerhet

Kursinformation

Målgrupp

Beställare, brandvakter vid eller utförare av tillfälliga brandfarliga heta arbeten

Målsättning

  • Deltagarna ges kunskaper för att förebygga brand vid heta arbeten och ska kunna tillämpa gällande säkerhetsregler. Möjlighet till tolkade kurser på flera språk finns.
  • Praktiska släckövningar genomförs
  • Personligt certifikat erhålles efter godkänd utbildning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

Mellan klockan 08.00 samt 16.00 (cirka). (Dörrarna stängs efter kursen börjat.)

Antal deltagare

Upp till och med 20 deltagare per kurs

Övrigt

Krav: omcertifiering inom fem år

Kursen innehåller en del praktiska moment. Deltagarna bör därför ha oömma kläder.

Kurskostnad

3 380 kronor per deltagare (exklusive moms)
Smörgås på förmiddagen samt lunch ingår.

Kursen utförs av Presto Brandsäkerhet.

Bokningsregler

  • Anmälan är bindande för kursdeltagarens företag så snart Linköpings Brandservice accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till kursen. Avbokning ska alltid ske – antingen via telefon, e-post eller brev.
  • Vid avbokning en till två veckor innan kursstart debiteras beställaren med 50 procent av kursavgiften.
  • Vid avbokning inom en vecka innan kursstart debiteras beställaren med 100 procent av kursavgiften.
  • Vid kursdeltagarens förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag – men först efter samråd med oss.
  • Vi förbehåller oss rätten – utan att kursdeltagaren eller betalade företag har rätt till ersättning – att med kort varsel att ställa in kursen vid exempelvis kursledarens sjukdom.
  • Linköpings Brandservice fakturerar kursavgiften efter genomförd kurs.