Heta arbeten

Kursinformation

Målgrupp

Beställare, brandvakter vid eller utförare av tillfälliga brandfarliga heta arbeten

Målsättning

  • Deltagarna ges kunskaper för att förebygga brand vid heta arbeten och ska kunna tillämpa gällande säkerhetsregler. Möjlighet till tolkade kurser på flera språk finns.
  • Praktiska släckövningar genomförs
  • Personligt certifikat erhålles efter godkänd utbildning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

Mellan klockan 08.00 samt 16.00 (cirka). (Dörrarna stängs efter kursen börjat.)

Antal deltagare

Upp till och med 20 deltagare per kurs

Övrigt

Krav: omcertifiering inom fem år

Kursen innehåller en del praktiska moment. Deltagarna bör därför ha oömma kläder.

Kurskostnad

3 000 kronor per deltagare (exklusive moms)
Smörgås på förmiddagen samt lunch ingår.