Vem berörs?

De svenska reglerna om säkerhetsrådgivare har samma tillämpningsområde som lagen om transport av farligt gods i övrigt, vilket innebär att samtliga transportslag omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare. Kravet omfattar också avsändaren som är en mycket viktig länk i transportkedjan eftersom denne avgör klassificering, väljer förpackning, märker och etiketterar det farliga godset.

Vem undantas?

Tryck här för att läsa vem som undantas från reglerna.

Tryck här för att läsa mer om farligt gods på MSB:s hemsida.

Tryck här för information om Skriftliga instruktioner.

Farligt.se är ett bra sökverktyg för alla ämnen, särbestämmelser och mycket annat. Tryck här för att komma till sidan.

Vad gör en säkerhetsrådgivare?

Säkerhetsrådgivarens huvudsakliga uppgift är att ge råd och övervaka företagets eller organisationens efterlevnad av säkerhetsföreskrifterna för farligt gods. De hjälper till att identifiera faror, bedöma risker, utveckla och implementera säkerhetspolicyer och förfaranden, samt ge utbildning och utveckla medvetenhet bland personalen som är involverad i transporten av farligt gods.

Det är viktigt att notera att kraven på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods kan variera beroende på lokala och nationella bestämmelser. Det är därför viktigt att följa de specifika kraven och riktlinjerna som fastställts av relevanta myndigheter och organisationer inom det geografiska området där transporten utförs.

 

Vilka krav finns det för att bli en certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods?

Kraven för att bli en certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods kan variera mellan olika länder och regioner, det är viktigt att man är insatt i vad som gäller beroende på var transporten utförs. Nedan listar vi några av de generella riktlinjer och vanliga krav som ofta förekommer och som kan vara bra att ha koll på:

Utbildning

En säkerhetsrådgivare för farligt gods bör ha genomgått en lämplig utbildning inom farligt gods-regelverket och relaterade säkerhetsaspekter. Det kan inkludera att delta i auktoriserade utbildningskurser och program som täcker ämnen som transportregler, farlig gods-klassificering, säkerhetsföreskrifter och åtgärder för riskhantering.

Kunskap och erfarenhet

Det krävs vanligtvis att säkerhetsrådgivaren har en gedigen kunskap om transport av farligt gods och de relevanta nationella och internationella regelverken som gäller, som ett resultat av en utbildning. Erfarenhet inom området kan vara en fördel och kan inkludera arbete inom transportbranschen, logistik eller kemisk industri.

Behörighet och certifiering

Vissa länder eller regioner har etablerade certifieringsprogram för säkerhetsrådgivare för farligt gods. Dessa program kan kräva att kandidaten klarar en certifieringsexamen som bekräftar deras kunskaper och kompetens inom ämnet. Det kan även krävas att man ansöker om behörighet eller licens hos en relevant myndighet.

Fortbildning och uppdatering

Eftersom regelverken och säkerhetskraven för farligt gods kan ändras över tid, kan det finnas krav på att säkerhetsrådgivare regelbundet deltar i fortbildning och håller sig uppdaterade om de senaste utvecklingarna inom området.

Det är viktigt att notera att det bästa sättet att få exakta och specifika krav för att bli en certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods är att kontakta relevanta myndigheter, organisationer eller certifieringsorgan inom det geografiska området där man önskar bli certifierad. De kan ge detaljerad information om de specifika kraven och processen för certifiering.