Vem berörs?

De svenska reglerna om säkerhetsrådgivare har samma tillämpningsområde som lagen om transport av farligt gods i övrigt, vilket innebär att samtliga transportslag omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare. Kravet omfattar också avsändaren som är en mycket viktig länk i transportkedjan eftersom denne avgör klassificering, väljer förpackning, märker och etiketterar det farliga godset.

 

Vem undantas?

Tryck här för att läsa vem som undantas från reglerna.

Tryck här för att läsa mer om farligt gods på MSB:s hemsida.

Tryck här för information om Skriftliga instruktioner.

Farligt.se är ett bra sökverktyg för alla ämnen, särbestämmelser och mycket annat. Tryck här för att komma till sidan.