Vår huvudsyssla är utbildningar, men då många av våra kunder efterfrågar produkter som används i våra utbildningar vill vi kunna hjälpa till med detta.

All försäljning sker via faktura.