OBS! Nya examinationsrutiner för ADR-förare from 1 september 2019!
Klicka här för att komma till MSB:s FAQ om förändringarna

ADR-grundutbildningar som vi tillhandahåller:

Kurstyp: Grundkurs
Kurslängd: 3 dagar
Behörighet: Styckegods- och bulktransporter av farligt gods.

Kurstyp: Specialkurs Explosiva ämnen
Kurslängd: 1 dag
Behörighet: Transport av explosiva ämnen och föremål.

Kurstyp: Specialkurs Radioaktiva ämnen
Kurslängd: 1 dag
Behörighet: Transport av radioaktiva ämnen.

Kurstyp: Specialkurs Tanktransport
Kurslängd: 1½ dag
Behörighet: Transport av farligt gods i tankar, tankcontainrar eller batterifordon.

 

ADR repetitionsutbildning

  • Styckegods 1½ dag
  • Explosiva ämnen ½ dag
  • Radioaktiva ämnen ½ dag
  • Tanktransport 1 dag

Viktigt!

När du ska gå en ADR kurs , så ska du boka upp dej på Trafikverket för att genomföra ett eller flera prov. (beroende på vilken behörighet du har/ ska ha)
Boka prov kan du göra innan kurs dag och tidigast provmöjlighet är dagen efter kurs slut.

Du ska alltid boka upp och skriva ADR grund prov först, sedan välja till andra behörigheter. Typ Klass 1, Tank.

ADR grundprovet måste alltid ske först.

Klicka här för att komma till provbokning på Trafikverket.

Tryck här för att se en instruktions film på hur provet går till.

Tryck här för information om nya examinationsrutiner för ADR-förare (MSB)

 

Övrig ADR-utbildning 1.3

Förutom förare av farligt gods-transporter ska även andra personer, som är involverade i farligt gods-transporter på väg ha utbildning inom farligt gods-området.

Exempelvis:

  • Truckförare
  • Magasinpersonal
  • Kontorspersonal

Utbildningen ska vara anpassad till personernas ansvarsområde och arbetsuppgifter. Detta krav ska gälla personal som är anställda av transportören eller avsändaren, personal som lastar/lossar farligt gods samt personal på speditörsföretag och skeppsklarerare.
Kunskaper som behövs inom området för att påtala risker och uppmärksamma signaler. Syftet är att säkerställa att bestämmelserna efterlevs och att personal blir medveten om säker hantering i samband med handhavande av farligt gods, lastning, transport och lossning.

Tryck här för att läsa mer om farligt gods på MSB:s hemsida.

Tryck här för information om skriftliga instruktioner.

Farligt.se är ett bra sökverktyg för alla ämnen, särbestämmelser och mycket annat. Tryck här för att komma till sidan.