Farligt gods utbildning / ADR utbildning

Är detta något som låter intressant? Behöver du förnya din ADR eller vill du komplettera dina behörigheter med ADR?  Då kan vi på Utbildningshjulet hjälpa dig! Vi håller Farligt gods utbildning/ADR-utbildning både vardagar och helger.

Farligt gods utbildning / ADR utbildningar som vi tillhandahåller:

Kurstyp: Grundkurs

Det här är en Farligt gods utbildning / ADR utbildning för dig som inte har ADR sedan tidigare eller då ditt ADR har gått ut. Här går vi igenom grunderna för att få köra Farligt gods som styckegods och bulktransport. Farligt gods utbildning / ADR utbildning Grundkurs ligger också till grund för de andra specialkurserna Explosiva ämnen, Radioaktiva ämnen samt Tanktransport. Dessa Farligt gods utbildningar/ADR utbildningar läser man till efter Grundkursen beroende på vilken typ av transport man ska köra.

Kurslängd: 1 + 2 dagar.

 Innan du kommer hit ska du ha gjort en webb baserad förberedelsekurs hemma motsvarande 1 dag. Inloggning får du av oss när du anmäler dig. Kursen måste vara godkänd innan du kommer hit för de 2 resterande utbildningsdagarna.
Behörighet: Styckegods- och bulktransporter av farligt gods.

Kurstyp: Specialkurs Explosiva ämnen

I den här delen av Farligt gods utbildningen / ADR utbildningen läser man specifikt om klass ett Explosiva ämnen. Den här kursen riktar sig till dig som ska köra transporter med explosiva ämnen.

Kurslängd: 1 dag
Behörighet: Transport av explosiva ämnen och föremål.

Kurstyp: Specialkurs Radioaktiva ämnen

Den här kursen riktar sig till dig som ska transportera Radioaktiva ämnen.

Kurslängd: 1 dag
Behörighet: Transport av radioaktiva ämnen.

KurstypSpecialkurs Tanktransport

Ska du köra farligt gods i tank, tankcontainrar eller batterifordon behöver du komplettera din Farligt gods utbildning / ADR utbildning med denna specialkurs.

Kurslängd: 1½ dag
Behörighet: Transport av farligt gods i tankar, tankcontainrar eller batterifordon.

 

Farligt gods utbildning/ADR utbildning Repetition

Det här är de Farligt gods utbildningar / ADR utbildningar som är till för dig som har giltigt ADR intyg och ska förnya det.

Kurstyp: Styckegods- och bulktransporter

Kurslängd: 1½ dag

Kurstyp: Explosiva ämnen

Kurslängd: ½ dag

Kurstyp: Radioaktiva ämnen

Kurslängd: ½ dag

Kurstyp: Tanktransport

Kurslängd: 1 dag

Viktigt!

När du ska gå en Farligt gods utbildning / ADR utbildning, så ska du boka upp dig på Trafikverket för att genomföra ett eller flera prov (beroende på hur många behörigheter du har/ ska ha). Boka prov kan du enklast göra på Trafikverkets hemsida, se länk nedan.
Boka prov kan du göra innan du har gjort din Farligt gods utbildning/ADR utbildning dock är den tidigaste provmöjligheten dagen efter kursens slut.

Du ska alltid boka upp och skriva ADR grund prov först, för att sedan välja till andra behörigheter som Klass 1 Explosiva ämnen, Tank, Klass 7 Radioaktiva ämnen. Du kan dock skriva för alla behörigheter under samma dag, dvs under förutsättning att Trafikverket har lediga tider. Var gärna ute i god tid när du bokar dina ADR prov. Ett tips är också att titta efter tider på olika orter då det kan skilja på provtider för Trafikverkets olika provorter. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation vid provtillfället!

 

Klicka här för att komma till provbokning på Trafikverket.

Tryck här för att se en instruktions film på hur provet går till.

Tryck här för information om nya examinationsrutiner för ADR-förare (MSB)

 

Övrig Farligt gods utbildning / ADR-utbildning

ADR 1.3

Förutom förare av farligt gods-transporter ska även andra personer, som är involverade i farligt gods-transporter på väg ha Farligt gods utbildning / ADR utbildning inom det farliga gods området.

Exempelvis:

  • Truckförare
  • Magasinpersonal
  • Kontorspersonal

Farligt gods utbildning / ADR utbildning ska vara anpassad till personernas ansvarsområde och arbetsuppgifter. Detta krav ska gälla personal som är anställda av transportören eller avsändaren, personal som lastar/lossar farligt gods samt personal på speditörsföretag och skeppsklarerare.
Kunskaper som behövs inom området för att påtala risker och uppmärksamma signaler. Syftet är att säkerställa att bestämmelserna efterlevs och att personal blir medveten om säker hantering i samband med handhavande av farligt gods, lastning, transport och lossning. Dessa delar hittar du i Farligt gods utbildning / ADR utbildning 1.3

För dig som transporterar farligt gods (ex dieselbränsle) lokalt i anknytning till arbetsområden där anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks-, eller skogsarbete utförs gäller även Farligt gods utbildning/ADR utbildning enligt ADR 1.3. Detta gäller även om du kör depåvagn bakom traktor, terrängvagn eller motorredskap.

Utbildning enligt ADR 1.3 examineras inte på Trafikverket. Deltagare som har gått ADR 1.3 utbildning får ett utbildningsintyg. Utbildningsintyget är giltigt i 5 år.

 

Tryck här för att läsa mer om farligt gods på MSB:s hemsida.

Tryck här för information om skriftliga instruktioner.

Farligt.se är ett bra sökverktyg för alla ämnen, särbestämmelser och mycket annat. Tryck här för att komma till sidan.

 

Om du har frågor angående Farligt gods utbildning/ ADR utbildning så är du välkommen att kontakta oss.