Utbildningshjulet AB är ackrediterade att registrera genomförda utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

Detta innebär att du som går eller har gått en utbildning hos oss kan få den registrerad på ditt ID06 kort.
Utbildningar som i dagsläget kan registreras av oss är följande:
Arbete på väg Nivå 1-2
Arbete på väg Nivå 3 A
Arbete på väg Nivå 3 B
Säkra Lyft
Truck med huvudkategori A, B, C
HLR

Varje innehavare av ID06-kort måste ge samtycke för att registrering ska kunna ske.
Detta sker på plats hos oss som utbildare eller via generellt samtycke hos ID06.

Vill du kontrollera dina registrerade utbildningar eller ge generellt samtycke så kan du göra det med hjälp av BankID eller Mobilt BankID. Tryck här för att ta dig dit

Var och hur beställer man ID06-kort? Tryck här för att ta dig dit

Läsa mer om ID06? Tryck här för att komma till ID06.se

 

Vanliga frågor och svar om ID06

Vad innebär ID06?

ID06 är en standard för identitetskontroll som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Standarden infördes för att förbättra säkerheten och minska risken för svartarbete och oegentligheter på arbetsplatserna. ID06 innebär att alla som ska arbeta på en byggarbetsplats ska ha ett giltigt bevis med sig, som fungerar som en legitimation och som visar att personen har genomgått en bakgrundskontroll. Kortet innehåller personuppgifter, en bild på innehavaren och en QR-kod som kan användas för att verifiera identiteten elektroniskt.

Genom att alla som ska arbeta på en byggarbetsplats måste ha ett ID06-kort, blir det lättare att kontrollera vilka som faktiskt befinner sig på arbetsplatsen. Det blir också svårare för personer som inte har rätt kompetens eller som arbetar illegalt att ta sig in på arbetsplatsen. Detta är även viktigt för att man ska kunna säkerställa säkerheten på exempelvis en byggarbetsplats.

Kravet på ID06-kort gäller för alla företag som ska utföra arbete på byggarbetsplatser i Sverige. Kravet gäller både svenska och utländska företag. För att få ett kort måste personen genomgå en bakgrundskontroll och betala en årlig avgift.

Hur får man sitt ID06?

Via en särskild utbildning. En ID06 utbildning syftar till att ge deltagarna kunskap om själva systemet och de krav som ställs på personer som arbetar på byggarbetsplatser i Sverige. Under utbildningen får deltagarna lära sig om fördelarna med ID06-systemet och hur det fungerar i praktiken. De får också lära sig om de krav som ställs på personer som arbetar på byggarbetsplatser, såsom krav på identitetskontroll och säkerhetsutbildning. Utbildningen kan antingen genomföras som en klassrumsutbildning eller som en online-utbildning.

Hur länge är ett ID06 giltigt?

Kortet är giltigt i ett år från och med den dagen då det utfärdades. Efter ett åt behöver kortet förnyas, detta gör man genom en ny identitetskontroll och betalar av den årliga avgiften. Därefter är kortet giltigt och man kan arbeta på som vanligt. Har du fler frågor relaterat till ID06 är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare!