Utbildning/Krav Omfattning
Nivå 1-2 (Säkerhet på väg) 1 dag
Nivå 3a (Utmärkningsansvariga) 2 dagar
Nivå 3b Vakt och lots vid vägarbete 1 dag
Hjälp på väg

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

7 timmar
 

Miljöutbildning enligt TDOK 2012:93

 

4 timmar

Trafikverket

Trafikverket ställer krav på kompetens samt i vissa fall även certifiering på Trafikverkets förarprovskontor. För mer info besök Trafikverket.

Grundkompetens

– Steg 1.1 Allmän grundkompetens
– Steg 1.2 Framföra väghållningsfordon
– Steg 1.3 Utföra vägarbete eller liknande arbete

Kompetenskrav med krav på certifiering   

– Steg 2.1  Förare av vissa väghållningsfordon
– Steg 2.2 Vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering
– Steg 3 Styra och leda entreprenader och projekteringstjänster

Utbildning i Hjälp på väg, AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd

Utbildning enligt Trafikverkets kursplan ”Hjälp på väg”. Kursen vänder sig till personer som har vägen som arbetsplats.

Utbildning i miljö, TDOK 2012:93

Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Trafikverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning och krav i upphandlingen och om hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete.

Deltagarna ska efter kursen vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt med inriktningen att driva verksamheten på ett miljöanpassat sätt.

Kommuner

De flesta kommuner använder sig fortfarande av de nivåer som trafikverket använde sig av förut.

Utbildning – Nivå 1-2 – Arbete på väg (krävs från första timmen)

Utbildning – Nivå 3a – Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga

Utbildning – Nivå 3b – Utbildning för vakt – lots vid vägarbete

Förhandskrav Nivå 1-2