Utbildning/Krav Omfattning
Nivå 1-2 (Säkerhet på väg) 1 dag
Nivå 3a (Utmärkningsansvariga) 2 dagar
Nivå 3b Vakt och lots vid vägarbete 1 dag
Hjälp på väg

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

7 timmar
 

Miljöutbildning enligt TDOK 2012:93

 

4 timmar

Trafikverket

Trafikverket ställer krav på kompetens samt för arbete på väg, i vissa fall även certifiering på Trafikverkets förarprovskontor. För mer info besök Trafikverket.

Grundkompetens

– Steg 1.1 Allmän grundkompetens
– Steg 1.2 Framföra väghållningsfordon
– Steg 1.3 Utföra vägarbete eller liknande arbete

Kompetenskrav med krav på certifiering   

– Steg 2.1  Förare av vissa väghållningsfordon
– Steg 2.2 Vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering
– Steg 3 Styra och leda entreprenader och projekteringstjänster

Utbildning i Hjälp på väg, AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd

Utbildning enligt Trafikverkets kursplan ”Hjälp på väg”. Kursen vänder sig till personer som har vägen som arbetsplats.

Utbildning i miljö, TDOK 2012:93

Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Trafikverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning och krav i upphandlingen och om hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete.

Deltagarna ska efter kursen vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt med inriktningen att driva verksamheten på ett miljöanpassat sätt.

Kommuner

De flesta kommuner använder sig fortfarande av de nivåer som trafikverket använde sig av förut.

Utbildning – Nivå 1-2 – Arbete på väg (krävs från första timmen)

Utbildning – Nivå 3a – Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga

Utbildning – Nivå 3b – Utbildning för vakt – lots vid vägarbete

Förhandskrav Nivå 1-2

 

Vad innebär arbete på väg?

Att utföra arbete på väg är en viktig uppgift som kräver stor uppmärksamhet och kunskap om säkerhetsföreskrifter. För att vara kvalificerad för arbete på väg krävs det att man har genomgått utbildning och har nödvändig behörighet. Detta är för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt för dig själv och för sin omgivning.

Arbete på statlig och kommunal väg

För att få arbeta på en statlig väg krävs det att man har en vägarbetscertifiering. Denna certifieringen utfärdas av Trafikverket och kräver att man har genomgått en grundutbildning samt har en tidigare erfarenhet av arbete på väg. För att bli certifierad krävs det också att man har kunskaper i trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Arbete på en kommunal väg kräver oftast också att man har genomgått en liknande utbildning. Ofta finns det krav på att man ska ha kunskap om kommunens riktlinjer för säkerhet och miljö.

Trafikordningsplan

Innan man påbörjar arbetet på vägen krävs det att man har genomfört en trafikanordningsplan. Planen ska beskriva hur trafiken ska ledas om under arbetet samt hur faror och hinder ska undvikas. Planen ska också beskriva hur man ska hantera nödsituationer och hur räddningstjänsten ska ta sig fram vid behov.

Säkerhetskrav för arbete på väg

Under arbetet på väg är det viktigt att ha rätt skyddsutrustning såsom reflexväst, hjälm och skyddsskor. Man ska också ha tillgång till trafikvarningsskyltar och koner för att skydda arbetet och varna för faror. Säkerheten är alltid det viktigaste när man arbetar på väg. Det är viktigt att man följer säkerhetsföreskrifterna och har kunskap om hur man arbetar på ett säkert sätt. Det är också viktigt att man är uppmärksam på trafiken och anpassar arbetet efter förutsättningarna på platsen.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som planerar att arbeta på väg. Utbildningen innebär att du kommer allt lära dig om säkerhetsföreskrifter och trafiksäkerhet som är väsentligt för att kunna genomföra ett säkert arbete. Detta inkluderar arbetare som ska utföra arbete på väg, såsom asfaltering, vägunderhåll, markarbeten, installation av vägskyltar eller andra typer av arbeten längs vägen.

Säker arbetsmiljö för arbete på väg

Även om det inte är krav på certifiering för arbete på kommunala vägar, är det ofta en fördel att ha genomgått en utbildning om säkerhetsföreskrifter och trafiksäkerhet för att minimera risker och främja en säker arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis borde alla som planerar att arbeta på väg, oavsett om det är på en statlig eller kommunal väg, genomgå en utbildning för att lära sig om säkerhetsföreskrifter och trafiksäkerhet. Detta kommer att bidra till att minimera risker och skapa en säker arbetsmiljö. Vill du veta mer om vad utbildningen innebär så är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig vidare!